Tuesday, July 1, 2008

Gezocht: ambachtslieden!

God heeft bruggenbouwers nodig,
mensen die dat werk verstaan!
Diploma’s vindt Hij niet nodig,
Hij vraagt enkel: wie kan deze opdracht aan?

Wat God zoekt zijn ambachtslieden,
ongeacht rang, ras, huidkleur, geloof of stand.
Wie wil hem zijn inzet bieden,
bruggen slaan naar de overkant?

God zoekt naar de juiste mensen,
die met liefde zijn begaan,
om gezamenlijk naar zijn wensen
nieuwe bruggen te gaan slaan.

In het plan, dat Hij eens maakte,
ging veel van zijn werk te niet,
menig bruggehoofd, dat kraakte,
stortte in, tot Gods verdriet.

Wie wil helpen te herstellen
wat er is teniet gedaan?
God zal elk van vertellen
hoe hij te werk moet gaan.

God heeft in zijn plan voor ogen:
bruggen, vast en goed gehecht,
met veel spankracht in hun bogen,
zijn bestek ons voorgelegd.

Nieuwe bruggen wil Hij bouwen,
maar God wil dat niet alleen.
Hij roept mannen en vrouwen
met veel geduld, liefde en inzicht om zich heen.

Want de brug naar de overzijde
moet de sterke stroom weerstaan,
waarvoor Hij de pijlers heide,
breed en sterk om overheen te gaan.

“t Moet een brug zijn van vertrouwen,
een die alle stormen kan doorstaan.
Wie helpt met zo’n brug te bouwen,
die vast overeind blijft staan?

Wie durft die opdracht te aanvaarden:
de brug te bouwen, die God vraagt,
een brug, gebouwd op deze waarden:
die geloof, hoop en liefde draagt?

Dit heb ik gelezen in de Westlandse Kerkbode van 18-02-2000

No comments: