Tuesday, July 1, 2008

Collecte

Een rabbi, een priester en een dominee zitten met elkaar uit te wisselen over hoe ze de verdeling van het collecte geld doen. De rabbi vertelt: ‘Ik teken een vierkant van een meter op de grond, ga er midden in staan en gooi het geld omhoog. Dat wat binnen het vierkant valt is voor mij, en dat wat er buiten valt is voor God.’ De priester vertelt: ‘Ik doe eigenlijk hetzelfde. Ik teken een cirkel van een meter op de grond, ga er midden in staan en gooi het geld omhoog. Alleen alles wat er binnen valt is voor God en wat er buiten valt is voor mij.’ ‘Waar is jullie geloof’, zegt de dominee. ‘Ik gooi alles omhoog en wat God nodig heeft, vangt Hij zelf wel op!’

No comments: