Tuesday, September 4, 2012

Open je ogen

Afgelopen zondag hadden we startzondag in de kerk, met als thema "Open your Eyes".
Freddy Gerkema had een preek over 2 koningen 6, Elisa's optreden in de oorlog tegen Aram. Mooi verhaal, waar in Elisa een paar keer bid voor het openen en sluiten van ogen. Soms, moeten je ogen geopend worden voor dingen die je niet ziet. Bijvoorbeeld, voor iemand in je omgeving die je niet zo ziet zitten. Of voor een taak in de kerk, waar je jezelf misschien nog niet meteen in had gedacht.

Allemaal goede gedachten als je uitgaat van het "openen van ogen". Maar ik zie er zelf een heel ander thema in. Want wat gebeurt er eigenlijk? Israël werd lastig gevallen door vijanden. En aangezien Israël God's volk is, is zo'n aanval (vaak) ook tegen God gericht. Dat wil zeggen, daar waar Israël ook zichzelf heeft opgesteld als God's volk. Want daar ging het nog al eens mis, weten wij.

In eerste instantie werd Elisa steeds gewaarschuwd waar de koning van Aram (Sirië) een aanval beraamde. En hij briefde die waarschuwing weer door naar de koning van Israël die daar maatregelen tegen trof. De koning van Aram werd daar verbolgen over en toen hij vernam dat Elisa daar achter zat ging hij naar hem op zoek. Hij kwam bij Dotan uit. Over de aanstaande aanval op Dotan werd, opvallend, Elisa niet door God ingelicht. Dus toen zijn knecht de volgende morgen dat vernam, was hij verontrust. Daarom vroeg Elisa God hem de ogen te openen, waarna hij zag dat ze beschermd werden door "heuvels vol met paarden en wagens van vuur".

Toen de Arameërs op Elisa afkwamen vroeg hij God hen de ogen te sluiten. Blijkbaar herkenden ze hem vervolgens niet meer en Elisa leidde hen naar Samaria. Toen hen de ogen weer geopend werden, zagen de Arameërs waar ze terecht waren gekomen. De koning van Israël wilde hen doden, maar Elisa liet dat niet toe, maar hij liet de koning hen een maaltijd voorzetten. De koning deed dat echter overvloedig (hij ging dus blijkbaar verder dan wat Elisa suggereerde). En vervolgens stuurde hij hen terug naar huis. De Arameërs deden geen aanvallen meer.

Wat is er gebeurd? Door voorspraak van Elisa heeft Israël van vijanden vrienden gemaakt! Het sluiten en openen van ogen heeft dus hier tot gevolg dat God via zijn volk van vijanden vrienden heeft gemaakt.

Ik hoor dat nog al eens als argument. Dat er mensen zijn die gewoon niet voor God willen kiezen. En dat ook nooit zullen willen. Maar waarom zou God niet in staat zijn om die mensen op een creatieve manier over de streep te trekken? Dit is een prachtig voorbeeld, nota bene uit het oude testament, waar Israël tot zijn doel komt. Waar God doet wat Hij voor ogen heeft. Is dit niet Openbaringen 22:17 in actie? Waar de Geest en de Bruid (Israël) zeggen: "Kom"?