Friday, June 8, 2012

De filosofie van Jezus

Dat het nieuwe testament in het Grieks is geschreven is niet zo evident. Het maakt de scheiding met het oude testament haast fysiek. Ik houd niet van die scheiding, en ook niet van de benamingen testamenten. Het zijn namelijk geen testamenten en het zijn niet twee verschillende boeken. Het is één boek. Dus het NT is eigenlijk een Hebreeuws, Joods boek. Dat je pas ten volle gaat begrijpen in de context van het OT. Want Jezus was een Joodse rabbi die leerde vanuit de geschriften die ze toen hadden.

Als je de kaart van de middellandse zee bekijkt dan zie je rechtsboven Klein Azië en links daarvan Griekenland. Rechtsonder heb je Egypte. De Grieken beheersten dit hele gebied zo’n 3 eeuwen voor Christus. Dit had Alexander de Grote bewerkstelligd. Hij had de stad Alexandrië in Egypte gesticht waar het Mousseion werd gesticht daaraan vast de Bibliotheek van Alexandrië.  Dit werd het wetenschappelijk centrum. Vandaar uit verspreidde de wetenschap zich. En in het midden daarvan, tussen Klein Azië en Egypte lag/ligt het wonderlijke landje Israël. En het kan niet anders dat Israël daardoor beïnvloed werd. Er werd door de Grieken al eeuwen intensief nagedacht over het ontstaan van de wereld en alles daarin. Ik schreef eerder al eens over de oerstof van Thales van Milete, die hij “archè” noemde. In openbaringen hoor je Jezus zeggen “Ik ben het begin en het einde…” Eigenlijk zegt Hij: “Ik ben de archè”, die oerstof waar jullie het over hadden.

Na Thales kreeg je filosofen die zich meer druk gingen maken over de ethiek en politiek. En hoe je anderen kunt overtuigen. De redenaarskunst kwam op en werd als een belangrijke vaardigheid gezien. Rondreizende filosofen verdienden geld met het opleiden van “rijkeluiszoontjes”. Het ging daarbij niet om de waarheid, maar om hoe je de ander kon beïnvloeden.

Weer later kreeg je filosofen die verder gingen over het “zijnde”, over alles wat we om ons heen zien. Kunnen we dat “kennen”? Kunnen we het “kennen” kennen?  Is kennis wel mogelijk? En wat is rechtvaardigheid, wat is waarheid? En wat is de weg daarnaar toe? Is de menselijke natuur goed, of kwaad? Eigenlijk allemaal vragen naar de waarheid, naar het leven. En wat dat nu precies is, en of je het wel kunt kennen. Klinkt je dat misschien allemaal onzinnig? Of ongrijpbaar? Waarom zou je je daar druk om maken? Tsja, dat is het misschien ook wel. Maar besef dan dat de basis van onze wetenschappen daar liggen.

Maar Jezus vond het blijkbaar geen onzin. Want wat hoor je Jezus in Johannes 14 zeggen? Stop met zoeken want:“Ik ben de weg, de waarheid en het Leven... ”

De bijbel is in zijn geheel een Hebreeuws/Joods boek. Maar misschien laat Jezus zich hier van zijn Griekse kant zien. Als of er Grieken in zijn toehoorders stonden.
Groet,
Martien

No comments: