Friday, November 13, 2009

Wie is jouw voorouder?

In “Creation Magazine” van deze maand (september/november 2009) las ik dat onderzoekers van het Australisch “Center of Excelence” voor Kangaroe Genomen, de genetische code van Kangaroes in kaart hebben gebracht. Ze waren zeer verbaast over de grote gelijkenis met die van mensen.
Er zijn ongeveer 20.000 genen van een kangaroe, ongeveer even veel als van mensen en deze zijn grotendeels hetzelfde. Vaak komen ze zelfs in dezelfde volgorde voor. Er wordt niet gesproken over het percentage van gelijkenis. Je zou vanwege de toon van het rapport verwachten dat het nogal hoog was. Maar in tegenstelling tot chimpansees worden wij toch niet geacht nauwe verwanten te zijn van kangaroes.
Als je kijkt naar de uiterlijke verschillen dan is het redelijk waarschijnlijk dat dezelfde genen voor verschillende proteines coderen. Maar dat is ook wel duidelijk als je bedenkt dat ons lichaam wel meer dan 100.000 verschillende proteines heeft.
Als je uitgaat van een gemeenschappelijke ontwerper dan is het ook niet zo onlogisch dat deze ook vergelijkbare mechanismes gebruikt in de verschillende diersoorten en mensen.
Er wordt vanuit gegaan dat de grote overeenkomst tussen het DNA van mensen en chimpansees te maken heeft met een gedeelde afkomst. Maar je kunt toch moeilijk vanuit gaan dat een kangaroe al zou het 90% gelijk DNA hebben, het ook 90% menselijk is? Er wordt in hetzelfde artikel ook nog gerefereerd aan een uitspraak van de prominente evolutionist/geneticist Steve Jones die zei dat we ook 50% DNA delen met bananen, maar dat maakt ons toch ook niet voor de helft banaan?

De afgelopen weken zie je ook regelmatig reclame van een nieuwe actie van Sire. Op een van de spotjes zie je een hardloper die bij een bankje wat rek en strek oefeningen doet. En daarna even zijn ene neusgat dicht duwt en even flink door het andere blaast en het daarna anders om doet, terwijl er een mevrouw vlak bij hem op het bankje zit.
In een ander spotje zie je een mevrouw boos zijn op haar kinderen op de achterbank van de auto. De kinderen hadden er namelijk een bende van gemaakt. Heel boos roept ze “... en wie kan het weer opruimen?”, waarna je de dame de rommel uit de auto de straat op ziet schuiven, en ze instapt en wegrijdt. “Ongemerkt worden we steeds asocialer” is de slogan.

Dit te samen deed me denken aan het verhaal van die rabi die in het vliegtuig wordt aangesproken door een andere man. “Uw kinderen zijn zo beleeft en goed gemanieerd, zitten netjes en rustig en doen dingen voor u. Mijn kinderen luisteren niet naar me, spreken me met mijn voornaam aan en ik hoef al helemaal niet op te rekenen dat ze koffie voor me halen. Hoe doet u dat met uw kinderen?”. “Dat is helemaal niet zo verwonderlijk”, zegt die Rabi. “voor mijn kinderen sta ik een generatie dichter bij JHWH waar ze respect voor hebben. Maar voor uw kinderen staat u een generatie dichter bij de apen...”

Het is maar wat je als je afkomst ziet. In “Creation Magazine” wordt al gesuggereerd dat wanneer iemand zichzelf als afstammeling van apen ziet, zichzelf gelijkwaardig ziet als dieren, dan hoef je ook niet te verwachten dat het gedrag op een “hoger peil” ligt. Dat is een gewaagde uitspraak en ik vind het lastig om dat genuanceerd te verwoorden. Maar er zit wel wat in. Je hebt dan in elk geval niet verantwoording af te leggen aan een hogere instantie. Geen opdracht om van elkaar te houden, laat staan van je vijanden, geen opdracht van goede zorg over de schepping. Want na dit leven is er toch niets? Als het mee zit dan zit er nog een drang om herinnerd te worden in een grootse daad.

Dit deed me verder ook nog weer denken aan de spotjes van Postbus 51 waar ik al jarenlang moeite heb. En dat zijn de spotjes die gaan over veilig vrijen, condoom gebruik en SOA tests. Het is een gewaagd onderwerp. Maar waar ik moeite mee heb is dat deze spotjes naar mijn idee de boodschap uitzenden: “leef er maar op los, sex is als snoep, maar als je het doet, doe het dan wel veilig”. Ze gaan voorbij aan de geestelijke en sociale gevolgen. Want volgens mij is er maar één soort veilige sex, en die wordt niet beveiligd door een condoom of een soa-test. Maar door een stabiele relatie.

Volgens mij is er in onze samenleving, waar we als christenen in meeleven, een toch wel grondig vertekend beeld van de werkelijkheid. Want als er ook op onze christelijke scholen de evolutie theorie wordt geleerd alsof het een wetenschappelijke feitelijkheid is, en als onze kinderen ook deze spotjes van onze regering over sexualiteit zien, vinden we het dan gek dat er zoveel sociale problemen zijn in onze samenleving? En deze sociale problemen zijn ook in onze christelijke samenleving niet onbekend. Want de politiek-correcte beeldgeving van wat het sociaal-maatschappelijk verantwoord is, staat toch wel erg ver van wat de Here God in de bijbel leert als een gezonde samenleving. Maar ook los van de bijbel kun je al met enige nadenken uit vissen dat we er met zijn allen niet gezonder op worden.

Vorig jaar ben ik erg aangesproken door het boek “Moderne Wetenschap” in de bijbel van drs. Ben Hobrink. Er staan zoveel wijsheden in de bijbel waarvan zelfs door gezond nadenken maar ook door wetenschappelijk onderzoek duidelijk wordt hoe waardevol ze zijn. Het is een politiek incorrecte uitspraak, maar ik denk dat onze samenleving er beter van wordt wanneer we weer dichterbij de bijbel gaan leven. Oud VVD-leider Bolkenstein zei jaren geleden al dat de leefregels in de bijbel ook goed waren voor een niet-christelijke samenleving.

Laten wij er dan in elk geval ernst maken met het lezen van de bijbel. Want laten we eerlijk zijn: dat schiet er bij ons allemaal toch eigenlijk wel bij in? Hoe fijn lofprijs-diensten en hoe goed ministry bijeenkomsten ook zijn, de Here God maakt zichzelf allereerst bekend via zijn Woord.
En ik moet zeggen: hoe meer ik over Hem leer en Hem leer begrijpen wordt ik enthousiaster over mijn Maker. Die ons overigens Zijn kinderen noemt. En dat zijn we ook.

Groet,
Martien van den Akker

No comments: