Monday, November 23, 2009

Bij Toorn: verder lezen!

Gisteren hadden we een mooie bijbelstudie avond. Wim kwam nog terug op Hosea 2. Hij bekende dat hem nog wel eens eenzijdigheid werd verweten en dat dat wel klopte. Bij hem ligt voornamelijk de nadruk op de liefde van God en niet zo zeer op de toorn. Dan mis je toch het evangelie?
Nou lees dan Hosea 2 maar eens. Doe het dan wel met in het achter hoofd dat het wezen van God Liefde is. Tegenover de Liefde van God wordt wel eens de Rechtvaardigheid of de Toorn van God gezet. Zo van God is Liefde, maar ook ... Alsof dat een andere kant, het andere gezicht van God is. Wim suggereert liever de tegenstelling Liefde vs. Onverschilligheid. Bedenk eens: als God nou eens onverschillig zou zijn? Israel gaat liever achter de Baals aan: die lijken meer op te leveren. En als God nou eens zou zeggen: "Nou ga je gang maar. Wat maakt mij het eigenlijk ook uit. Dan ga ik wel verder met die enkeling die dan wel wil". Dat zou erg zijn!

Maar nee, God is verre van onverschillig. Hij laat dat niet gebeuren. Hij perkt in. Stelt grenzen. Merk op dat dit initiatief van God uit gaat! Niet van ons mensen. Bij ons is het: "je moet wel voor Jezus kiezen, want anders val je in de handen van de God van de Toorn". En wees eens eerlijk: kiezen wij niet ook vaak met "economische motieven" voor God? Omdat Hij ons geneest van onze ziekte, ons zegent met ons huis, baan, kinderen? Omdat Hij ons rust geeft? Kiezen we echt wel voor Hem uit Liefde met Hem en Zijn belangen op de voorgrond?
De mooiste tekst van gisterenavond was dan wel: Hosea 14:5 en verder. Want God geneest onze ontrouw! Lees ook: ongeloof. In dit geval Israel, maar Israel is de voorafschaduwing van de mensheid. God gaat dit bewerken. Geweldig om te lezen in het OT.
Een Joodse denker zei (ben zijn naam even kwijt, maar zal het nog bij Wim navragen): "Om de profeten te lezen moet je een hard hoofd hebben. Want een explosie komt over je heen. Maar uiteindelijk overwint de Ontferming".
Dus: "Bij Toorn: verder lezen!"

No comments: