Monday, November 30, 2009

Dortse Leerregels: inleiding

Ik heb net mijn eerste ambtstermijn van jeugd-ouderling afgesloten. Een van de dingen die ik me nog had voorgenomen is het lezen van de belijdenisgeschriften. Als abmtsdrager in de NGK wordt je geacht deze te onderschrijven. Ik heb dat ook gedaan met de wetenschap dat ik het met bepaalde punten niet eens ben, maar onder de voorwaarde dat de bijbel de hoogste (voor mij enige) autoriteit heeft, dus boven de Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dortste Leerregels en de Heidelbergse Catechismus. Ik ben nooit opgevoed in de catechismus, heb er eigenlijk nooit catechisatie uit gehad. Wel eens een enkele keer een preek uit gehoord. Het zijn lastige geschriften, m.n. vanwege de (sterk verouderde) schrijfstijl.

Maar ik neem me voor om ze toch door te nemen. Nu ook een beetje naar aanleiding van een boek dat staat uit te komen "Jezus in ons", van Ton de Ruiter, een predikant die vorig jaar (2008) ontheffing als predikant van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt heeft gevraagd en gekregen.

De Dortse Leerregels staan als eerste op mijn programma. Ik begon met de inleiding, daarna komen er nog 5 hoofdstukken. Online is hij op verscheidene plaatsen te lezen, bijv. bij de Online-Bijbel en een pdf vond ik hier.

Wat me i.e.g. als eerste opvalt en moeite oplevert, is dat volgens de inleiding (moet ik per zin wel drie keer lezen om te begrijpen) de Dortse Leerregels een reactie is op de leer van Jacobus Arminius. Nu sta ik niet geheel achter de leer van Arminius. Het is wel een heel symapthieke die de Liefde van God wel benadrukt.
De DL is een expliciete uiteenzetting van de Calvinistische leer. Waar volgens de inleiding de Arminiaanse Leer expliciet wordt veroordeeld. Jacobus en zijn aanhangers de Remonstranten worden ervan beschuldigt verscheidene zowel oude als nieuwe dwalingen te hebben gebracht. Waardoor ergerlijke twisten en scheuringen hardnekkiglijk de kerk zou hebben verstoorden in groot gevaar gebracht. Zodat die zeer bloeiende Kerken door een schrikkelijke brand van tweedrachten en verdeeldheden uiteindelijk zou zijn verteerd, wanneer de ontferming van onze Zaligmaker dat niet had voorkomen (vrij naar modern Nederlands vertaald).

De moeite zit hem er bij mij in dat hoewel de NGK voorstaat dat er ruimte is voor discussie en gesprek over allerhande theologische ideeen, dit feitelijk door de DL wordt uitgesloten. Volgens mij hangt een belangrijk deel van de NGK leden als je dat navraagt de Arminiaanse theologie aan. Ziedaar een impliciet probleem. Ik zou dus verwachten dat heel veel kerkenraadsleden dit hebben ondertekend, maar het er niet mee eens (kunnen) zijn.

Ik ben benieuwd waar ik verder nog tegen aan ga lopen. Maar dat ik ze ga tegen komen is wel zeker, veronderstel ik...

Tot zover een eerste log van mijn bevindingen.

No comments: