Tuesday, March 8, 2011

Oorsprong van de naam Palestina

De naam Palestina is nogal controversieel. Sommigen menen dat Judea in 135 na Chr door de Romeinse Keizer Hadrian is hernoemd naar "Sirisch Palestina". De naam Palestina zou dan verwijzen naar de Filistijnen.
De palestijnse leider Yasser Arafat zou ook bij herhaling geclaimd hebben dat de Palestijnen van de Filistijnen zouden afstammen. Het is echter niet na te gaan. De Filistijnen waren afkomstig van Cyprus en hun cultuur is verloren gegaan. Zou Arafat gelijk gehad hebben dan zouden de huidige Palestijnen, althans de mensen die we er nu mee aanduiden, van Griekse afkomst zijn. En dus niet Arabisch.

Over waar de naam Palestina vandaan komt, lopen volgens mij de meningen uiteen. Waar de naam Israël vandaan komt is overigens wel bekend. Dat is namelijk de naam die Jacob kreeg na een gevecht met God (of wellicht de nog niet vleesgeworden Messias). En betekent "Hij die worstelt met God".

Gisteren kwam ik hier bij Creation Minstries wel een heel aardig artikeltje tegen.
Volgens dat artikel komt de naam Palestina (Grieks: "Παλαιστίνη", Palaistinè) al in de geschriften van Herodotus (5de eeuw v. Chr.) voor. Joodse schrijvers als Philo en Josephus gebruikten de naam Palestina voor het land van Israel in hun Griekse werken. En dat was in de tijd dat Judea nog steeds formeel bestond.

Dat de naam Palestina van het woord Filistijnen afkomt is ook niet zo waarschijnlijk. De Septuagint (ca. 250 v. Chr.) noemt de Filistijnen namelijk heel anders: "Φυλιστιιμ" (Phylistiim). Het is waarschijnlijker dat "Palestina" gewoon een Griekse transliteratie is van het Hebreeuwse Israël.

In mijn Griekse lessen kwam ik zelf al het woord "ὁ παλαιστης" (palaistès) tegen wat "worstelaar" betekent. De worstelplaats is "ἡ παλαιστρα" (palaistra). Het is inderdaad opmerkelijk dat Palaistinè verdacht veel op palaistès lijkt. De eerste 7 letters komen overeen.

Palestina heeft als naam dus net als Israël de betekenis van "worstelaar". Ook is Palestina op dit moment wel een worstelplaats te noemen. Twee volken die worstelen. De een om de beloften van God (Israël) de ander om dat juist te voorkomen. Overigens kan ik me zo voorstellen dat de huidige Palestijnen zich niet zo zouden kunnen vinden in deze uitleg. Want de naam zou denk ik eerder afstand van Israël moeten kweken dan een gelijke oorsprong.

Je zou denken dat ze er zonder tussenkomst van de Messias niet uit gaan komen. Wat zou het toch mooi zijn als Palaistinè gewoon op zou gaan in Israël. Zou dat niet Loofhuttenfeest zijn? Zou dat niet echt zicht op Gen. 12:3 "Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden." (Herz. Staten Vertaling) geven?


Dus ik houd me gewoon vast aan de beloften van God, dat eens dat (Loofhutten) feest voor de volken gaat komen op de Sion (Jes. 25:6-9) en daar de bedekking verscheurt, de dood vernietigt.

No comments: