Tuesday, June 8, 2010

Het antwoord op de vraag van het Leven, het Helaal en Alles

Volgens het Transgalactisch Liftershandboek (Hitchhikers guide to the Galaxy) van Douglas Adams is het antwoord op de ultieme vraag over het Leven, het Universum, en Alles het getal 42.

De Hitchhikers Guide vertelt dat 42 het resultaat is van langdurig rekenen (7,5 miljoen jaar) door de computer "Deep Thought". Deep Thought zou zijn gebouwd door een groep "pandimensionale" wezens die de zin van het leven wilden weten. Nu konden ze niet veel met het antwoord "42" zonder de bijbehorende vraag.

Nu zijn er verscheidene mensen, vooral in de IT, geweest die geprobeerd hebben om de gedachte van Douglas Adams omtrent dit getal te doorgronden. Ik ga niet proberen hetzelfde te doen.

Wel vind ik de gedachte heel grappig dat Deep Tought zichzelf niet capabel achtte om die vraag te vinden en daarom voorstelt een nieuwe "computer" te ontwerpen die dat zou kunnen. Die computer had de proporties van een planeet en werd "aarde" genoemd. Ik kreeg niet de indruk dat Douglas Adams Christen was. Maar het idee dat de aarde bedoeld is om "de zin van het leven te onderzoeken" vind ik wel aardig gevonden.

Als je daar van uitgaat is 42 wel een opmerkelijk getal. Want ik bedacht me vanmorgen in dat kader dat 42 = 6*7. Om geen onzin te verkondigen heb ik het nog even nagerekend op de calculator van Windows.... (een opmerking die in zichzelf al onzin is). Het getal 6 is, als ik het goed heb, het getal van de mens. Het getal van het beest (Op. 13:18) zou je dan kunnen zien als het getal van de "oppermens".
Het getal 7 is het getal van de volheid, verwijzend naar God.

Wat kun je van deze dingen zeggen? Ik heb alle berekeningen die gedaan worden met letters van het Hebreeuwse alfabet en de conclusies die daar dan uit worden getrokken wel opmerkelijk gevonden. Ik zou voorzichtig zijn om daar een theologie aan op te hangen. Maar met de gedachte dat God samen met de mens het antwoord is op de vraag van de zin van het leven heb ik niet zo'n moeite. Ik vind het wel grappig dat God als factor van de mens en omgekeerd het antwoord is op een vraag over de zin van het leven in een seculier boek.

Nu geloof ik niet dat onze aarde een experiment van God is. Integendeel, God is geen God van proef-balonnetjes. Hij heeft de aarde gemaakt volgens zijn voor opgezet raadsbesluit. Maar Hij heeft ons vanaf het begin ingeschakeld. Als partners. En als “factor” om deze schepping tot Zijn doel-einde (Telos) te brengen. De volheid van God en de mens als factor voor de zin van het leven, het universum en alles. Wat is er nu mooier dan dat?

No comments: